Δράσεις

 1. Επίσημη Εναρκτήρια Συνάντηση, Irbid, Ιορδανία, Πέμπτη 22 Απριλίου 2010 –  Φωτογραφία 1
 2. Καταχωρήσεις στον Ιορδανικό Τύπο:
 3. Επίσκεψη στο Rwaished στις 31 Αυγούστου 2010 (Σύνοψη αποτελεσμάτων της επίσκεψηςφωτό 1, φωτό 2)
 4. Σύσταση υφάλμυρου νερού
 5. Φωτογραφίες του καινοτόμου και ενεργειακά αυτόνομου συστήματος παραγωγής πόσιμου νερού κατά τη δοκιμαστική λειτουργία και βελτιστοποίηση στην Ελλάδα (Εικόνα 1Εικόνα 2Εικόνα 3, Εικόνα 4Εικόνα 5)
 6. Φωτογραφίες από τη μεταφορά του συστήματος από την Άκαμπα στο Rwaished
 7. Βιντεάκια & Φωτογραφίες από την εγκατάσταση του συστήματος επεξεργασίας του υφάλμυρου νερού στο Rwaished, στην Ιορδανία τον Οκτώβριο 2012
 8. Φωτογραφίες από το σύστημα επεξεργασίας του υφάλμυρου νερού που εγκαταστάθηκε στο Rwaished, στην Ιορδανία τον Οκτώβριο 2012
 9. Απεικόνιση του εγκατεστημένου συστήματος παραγωγής πόσιμου νερού με τη βοήθεια Google Earth
 10. Φυλλάδιο για την παρουσίαση των δράσεων του έργου
 11. Φυλλάδιο: Fresh water and Energy Production Hybrid System
 12. Δημοσιοποίηση τελικής εκδήλωσης στο Ξενοδοχείο Land Mark στο Αμμάν τη Δευτέρα 22 Απριλίου 2013
 13. Φωτογραφίες από το σύστημα επεξεργασίας του υφάλμυρου νερού που εγκαταστάθηκε στο Rwaished, Ιορδανία, Απρίλιος 2013
 14. Διαδικτυακές αναφορές μετά την τελική εκδήλωση στο Ξενοδοχείο Landmark στο Αμμάν στις 22 Απριλίου 2013:
 15. Deliverables